Mẹ và bé

Nguy cơ gây mầm bệnh kiệt lỵ cho trẻ mẹ cần biết

Mỗi khi trong nhà trẻ, lớp mẫu giáo, ở gia đình có trẻ mắc bệnh kiết lỵ do Amibe, cần theo dõi đặc biệt và cho xét nghiệm phân các trẻ khác và ngay cả cha mẹ, anh em, chị em trong gia đình, cô giáo, thầy giáo.
Nói chung, phòng bệnh kiết lỵ do Amibe không tách ròi những biện pháp phòng bệnh chung. Thực hiện 3 sạch (Ăn sạch, uống sạch và ở sạch) củng với 4 diệt (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt bọ gậy, diệt chuột) là những biện pháp có hiệu quả thiết thực nhất.
BỆNH LỴ TRỰC TRỨNG Ở TRẺ CON • • • llộnh lỵ Trực trùng do một loại vi trùng hình que gây nên. Nế11 KI lông chú ý đề phòng, lỵ trực trùng có thể gây thành v:i t hường gia tăng nhanh trong mùa hè củng với các Mtlh iliíiing ruột khác.