Mẹ và bé

Nên cho bé nghe nhạc ngay từ trong bụng mẹ

Âm nhạc dã được sử dụng như -phương tiện liên lạc trước khi có Ị ngôn ngữ(“prc language”). Mội số 3tác giả coi như ngôn ngữ cổ (lan- Iguage archaiquc). Ngoài ra, âm nhạc ?còn được coi như một công cụ của 1 ngành giáo dục. Sự nắm vững các nhịp điệu, sử dụng lời nói và điệu jbộ thường thấy ở âm nhạc cổ điển ỊCÓ giá trị trong giáo dục và phục pồi chức năng tâm thân – vận động. : V nhạc cũng củng cố sự liên hệ tình cảm giữa mẹ và con thông qua những điệu 1U của mẹ cùng với sự ôm ấp vuốt ve của mẹ giúp sự phát triển tâm thần vận động lốt hơn.
Lornc Zemke, Giáo sư dạy nhạc ở Wisconsin nhận Ihấy những trẻ được kích thích bởi âm nhạc ở giai đoạn tiền sanh được ghi nhận có các kỹ năng tiến bộ trong quan hệ xa hội, ngôn ngữ và nhiều mặt khác sau khi chào đời.
Tuy các giác quan của trẻ phát triển lôì đẹp nhưng có lẽ trẻ không ý thức được, không lổ chức được sự nhận biết cảm giác. Tuy vậy, trẻ cho thấy có phản úng đối với nhiều loại kích thích. Trắc nghiệm cảm giác quan rất khó với trẻ vì phải suy diẽn từ một phản ứng nào đó. Khi không có phản ứng, có thổ là do các cư quan chưa phát triển đúng mức.