Mẹ và bé

Đặc tính của hệ thần kinh trẻ em

Trên cơ sở các biểu hiện của 3 đặc tính, I.p. Paplov đã chia ra 4 kiểu cơ bản.

1- Kiều yếu.

2- Kiểu mạnh không cân bằng.

3- Kiểu mành, cân bằng, linh hoạt.

4- Kiều mạnh, căn bằng, chậm chạp hoặc trầm tĩnh.

Sự chia ra các kiểu hoạt động thần kinh cao cấp này được sử dụng cho con ngưòi và cho trẻ em nói riêng.

– Kiểu yếu

Trẻ em thuộc kiểu này không chịu được các kích thích mạnh, kéo dài, chúng gây ra quá giới hạn ở trẻ. úc chế cảm ứng cũng dễ sinh ra ở trẻ này. Như vậy, các phản xạ bị ức chế do tác dụng của các kích thích bên ngoài, nhất là các kích thích mới lạ. Đứa trẻ nảy khi bước vào hoàn cảnh mới, ví dụ lần đầu tiên đến nhà trẻ, đứng cúi đầu, không đáp lại càu hỏi, bám lấy mẹ, dễ khóc khi hỏi to và nhắc đi nhắc lại câu hỏi. Những phản xạ có điều kiện hình thành chậm, sau nhiều lần phối hợp với các kích thích không điều kiện. Trẻ kém tích cực hoạt động và chóng mỏi mệt. Trẻ có vẻ nhút nhát và yếu ót. Kiểu yếu ớt này phù hợp vói khí chất ưu tư theo Hippocrate.