Mẹ và bé

Chăm sóc bé sơ sinh từ 5 đến 18 tháng tuổi

Hoạt động của trẻ trong mộl và tuần đầu đời sống, nằm trong khuô khổ các phản xạ và cử động khôn tự ý, tác động qua tủy sống và một vài hạ tầng trung tâm não đã phát triển đầy đủ.
Trong nhũng năm đầu, não tăng trưởng mau hon các bộ phận khác của cơ thể. Từ 5 cho đến 18 tháng sau khi sanh, tiểu não (cerebellum)
– phần não kiểm soát sự phối hợp các cử động đc duy trì thăng bằng khi ngồi, đi, đứng… lứn rất nhanh theo các phần khác của não. Đãy là giai đoạn trẻ học ngồi, bò và đi là các hoạt động cần có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ phận.
Khi bát đầu đi học, não của trẻ đã tiến đến độ lớn của thiếu niên, tuy chức năng của nó tiếp tục gia tăng trong nhiều năm nữa.