Mẹ và bé

Chăm sóc bé sơ sinh trong 12 tháng đầu đời

(Trong 12 tháng đầu của cuộc đời bé)

Trong những năm đầu,chăm sóc bé sơ sinh rấy quan trọng, nhất sự phát triển thần kinh là yếu tố quyết định. Lúc mới sinh, hệ thần kinh chưa hoàn chỉnh, phải dần dần sinh trưởng mới đầy đủ cấu trúc giải phẩu (anatomical structure) và chức năng (functions). Khi mói ra đòi, não chỉ nặng khoảng 300g, đến lúc trưởng thành, nặng khoảng 1300g. Các tế bào thần kinh (neuro-cells) đã đủ lượng, song những dây trụ xuất phát từ tế bào thần kinh chưa hoạt động được, vì chưa nhiễm chất myelin: các dây trụ myelin hóa (myélinisation) đến đâu, các chức năng bắt đầu xuất hiện đến đó.

Như lúc vừa lọt lòng mẹ, mặc dù các bắp cơ có đầy đủ, trẻ vẫn không thể đi được vì sự chỉ đạo của hệ thần kinh chưa được lệnh” thực hiện…mãi đến 12-15 tháng, cấu trúc thần kinh chỉ đạo động tác đi được hoàn chỉnh, bé mới biết đi. Từ đó, ta mới có thể tập cho bé đi, vào 6-7 tháng, nếu tập cũng vô ích.

Các chức năng vận động dần dần xuất hiện theo sự chín mùi (thành thục) của thần kinh cũng như các chức năng tai nghe – mắt nhìn (tức là các giác quan). Trình tự xuất hiện các khả năng vận động và giác quan là thước đo chính xác nhất để đánh giá sự phát triển trong 2 năm đầu. Một bác sĩ chuyên khoa nhi có thể chẩn đoán được tuổi của con trẻ trong 5 năm đầu, sai số không quá một tuần, dựa trên khám xét khả năng giác quan vận động. Có những trường hợp bé sinh ra rất nhẹ cân, tưởng chừng như sinh thiếu tháng (đẻ non), nhưng qua nghiên cứu khả năng giác quan vận động mói biết là…vẫn đủ tháng!…Ngược lại, có những trường hợp trẻ sơ ầinh có cân nặng hơn một trẻ bình thưòng thực ra lại là…đẻ non! Vì vậy ngưòi ta thường nói đến sự phát triển tăm thần vặn động là 2 yếu tố gắn liền với nhau.