Mẹ và bé

Cách bồng bế trẻ sơ sinh đúng cách

Lấy bàn tay đặt dưói bụng, nâng một em bé mới đẻ lên,

Ilầu. hoàn toàn không thể điều khiển được, gục xuống, 6 tuần: 1ITI bé có chốc lát giữ đầu thẳng cùng một mặt ngang với I.hân, chứng tỏ rằng ở cơ cổ đã hoạt động, 8 tuần: giữ tư thế (tó lâu hơn, 12 tuần: ngẩng đầu cao hơn thân, lúc ngồi đầu ngẩng lên được, nhưng còn đôi khi gục xuống, đến tuần thứ 16: lúc ngồi, đầu luôn thẳng, tuần thứ 20: lúc ngồi, người lớn có thể lắc thân đầu bé vẫn giữ vững, đến tuần thứ 24 bé có thể ngồi trên ghế trẻ em.

ì

Lúc mới chào đời hai bàn tay của bé nắm lại. Đặt một vật gi vào lòng bàn tay, ngón tay bé nắm chặt lại không mở ra được. Đến 4-5 tuần, bàn tay bé vẫn còn nắm lại, nên chưa biết nắm được một vật gì theo ý muốn. Đến khoảng 12 tuần mới bắt đầu mở ra, đến tuần thứ 16, hai bàn tay giao nhau và giật bứt được. Rồi bé gắng với tới một vật gì mà bé thấy được, nhưng vượt quá mục tiêu, 20 tuần thì bé có thể nắm lấy được, bé hay nắm lấy ngón chân của mình để đùa. Dần dần không vượt quá mục tiêu nữa, vối tới đồ vật một cách chính xác, nắm ít đánh rơi hơn. Sau 6 tháng, biết chuyền các vật tử tay bé sang tay mẹ – cầm được miếng bánh đút vào miệng. Lúc đầu nắm đồ vật vào trong lòng bàn tay, 40 tuần mới biết lượm một vật nhỏ kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái. Và dùng ngón trỏ tiến tói món đồ chơi, sau đó biết buông rơi. Khoảng 2 thảng nữa lả bé ném được các vật, cố tình quăng hết vật này đến vật khác xuống đất vào khoảng 12 đến 15 thảng. Từ tuần thứ 44, bé rất thích bỏ một đồ vật vào giỏ haỳ chiếc hộp để lấy ra rồi đút vào. Sau đó, không đưa các vật lên miệng nữa. Đến 1 tuổi, biết cầm hai miếng gỗ rồi chồng lên nhau thành cái tháp, nhưng chưa xếp lên cao được.